Doç. Dr. MEHMET LEVENT ÖZDÜVEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. MEHMET LEVENT ÖZDÜVEN

T: (0282) 250 2184

M lozduven@nku.edu.tr

W lozduven.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Zootekni
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları: 2002
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları: 1992
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. ZİRAAT FAKÜLTESİ
2012-
Yrd. Doç. Dr. ZİRAAT FAKÜLTESİ
2003-
Arş. Gör. Dr. ZİRAAT FAKÜLTESİ
2002-
Araş. Gör. ZİRAAT FAKÜLTESİ
1994-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZDÜVEN M. L., KOÇ F., AKAY V., Effects of Bacterial Inoculants and Enzymes on the Fermentation,Aerobic Stability and in vitro Organic Matter DigestibilityCharacteristics of Sunflower Silages, Pakistan Journal of Nutrition, vol. 16, pp. 22-27, 2017.
Özgün Makale CABI Erişim Linki
2. ÖZDÜVEN M. L., TEPELİ C., OKUYUCU B., The Effects of Lactic Acid Bacterial Inoculants on the Fermentation and Aerobic Stability of Sunflower Silages, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 2017.
Özgün Makale CABI
3. SOYCAN ÖNENÇ S., KOÇ F., COŞKUNTUNA L., ÖZDÜVEN M. L., GÜMÜŞ T., The Effect of Oregano and Cinnamon Essential Oils on Fermentation Quality and Aerobic Stability of Field Pea Silages, Asian Australas. J. Anim. Sci., vol. 28, pp. 1281-1287, 2015.
Özgün Makale SSCI
4. MUTLU Y., KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., COŞKUNTUNA L., Effects of Inoculant Preparation Time and Doses on Fermentation and Aerobic Stability Characteristics of the Second Crop Maize Silages, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 9, pp. 91-97, 2012.
Özgün Makale CABI
5. AKYÜREK H., ÖZDÜVEN M. L., AĞMA OKUR A., KOÇ F., ŞAMLI H. E., The effects of supplementing an organic acid blend and/or microbial phytase to a corn-soybean based diet fed to broiler chickens, AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol. 6, pp. 642-649, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. KOÇ F., ŞAMLI H. E., AĞMA OKUR A., ÖZDÜVEN M. L., AKYÜREK H., Şenköylü N., EFFECTS OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE AND/OR MANNANOLIGOSACCHARIDE ON PERFORMANCE, BLOOD PARAMETERS AND INTESTINAL MICROBIOTA OF BROILER CHICKS, BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol. 16, pp. 643-650, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. ŞAMLI H. E., DEZCAN S., KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., AĞMA OKUR A., ŞENKÖYLÜ N., Effects of enterococcus faecium supplementation and type of floor on performance, morphology of blood erythrocytes and intestinal microbiota in broiler chickens, British Poultry Science, vol. 51, pp. 564-568, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. COŞKUNTUNA L., KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., EFFECTS OF ORGANIC ACID ON SILAGE FERMENTATION AND AEROBIC STABILITY OF WET BREWER´S GRAIN AT DIFFERENT TEMPERATURES, BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol. 16, pp. 651-658, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. TUNA C., NİZAM İ., KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., Nutritive Value of Botanical Composition Under Management Practices in Pirincci Pasture, ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol. 21, pp. 1847-1856, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. KOÇ F., POLAT C., ÖZDÜVEN M. L., The effects of wet brewer´s grain whole plant maize mixture silages on fermentation characteristics and nutrient digestibility in lambs, POLJOPRIVREDA, vol. 16, pp. 35-41, 2010.
Özgün Makale CABI
11. ÖZDÜVEN M. L., Kurşun Önal Z., KOÇ F., The Effects of Bacterial Inoculants and/or Enzymes on the Fermentation, Aerobic Stability and in vitro Dry and Organic Matter Digestibility Characteristics of Triticale Silages, KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol. 16, pp. 751-756, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. ÖZDÜVEN M. L., KOÇ F., POLAT C., COŞKUNTUNA L., The Effects of Lactic Acid Bacteria and Enzyme Mixture Inoculants on Fermentation and Nutrient Digestibility of Sunflower Silage, KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol. 15, pp. 195-199, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. ÖZDÜVEN M. L., KOÇ F., POLAT C., COŞKUNTUNA L., BAŞKAVAK S., ŞAMLI H. E., Bazı mısır çeşitlerinde vejetasyon döneminin silolamada fermantasyon özellikleri ve yem değeri üzerine etkileri, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 6, pp. 121-129, 2009.
Özgün Makale CABI
14. COŞKUNTUNA L., KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., POLAT C., Effects of homofermantative lactic acid bacterial inoculant on the fermentation and aerobic stabilities of second crop maize silage, Agronomski Glasnik, vol. 5, pp. 325-336, 2009.
Özgün Makale CABI
15. ÖZDÜVEN M. L., ŞAMLI H. E., AĞMA OKUR A., KOÇ F., AKYÜREK H., ŞENKÖYLÜ N., Effects of mannanoligosaccharide and/or organic acid mixture on performance, blood parameters and intestinal microbiota of broiler chicks, ITALIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, vol. 8, pp. 595-602, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., COŞKUNTUNA L., POLAT C., The effects of inoculant lactic acid bacteria on the fermentation and aerobic stability of sunflower silage, Poljoprivreda / Agriculture, vol. 15, pp. 47-52, 2009.
Özgün Makale CABI
17. KOÇ F., COŞKUNTUNA L., ÖZDÜVEN M. L., COŞKUNTUNA A., ŞAMLI H. E., The effects of temperature on the silage microbiology and aerobic stability of corn and vetch-grain silages, Acta Agriculturae Scand Section, vol. 59, pp. 239-246, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
18. KOÇ F., COŞKUNTUNA L., ÖZDÜVEN M. L., The effect of bacteria+enzyme mixture silage inoculant on the fermentation characteristic, cell wall contents and aerobic stabilities of maize silage, Pakistan Journal of Nutrition, vol. 7, pp. 222-226, 2008.
Özgün Makale CABI
19. BAŞKAVAK S., ÖZDÜVEN M. L., POLAT C., KOÇ F., The effects of lactic acid bacteria+enzyme mixture silage inoculant on wheat silage, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 5, pp. 291-296, 2008.
Özgün Makale cabı
20. ŞAMLI H. E., ŞENKÖYLÜ N., ÖZDÜVEN M. L., AĞMA OKUR A., An in vitro Assessment of Nutritional and Physical Characteristics of Wheat Varieties Obtained from Thrace and Aegean Regions for Poultry, Pakistan Journal of Nutrition, vol. 5, pp. 83-85, 2006.
Özgün Makale CABI
21. ŞAMLI H. E., ŞENKÖYLÜ N., ÖZDÜVEN M. L., AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., Effects of poultry by product meal on laying performance egg quality and storage stability, Pakistan Journal of Nutrition, vol. 5, pp. 6-9, 2006.
Özgün Makale CABI
22. ÖZDÜVEN M. L., ÖĞÜN S., Yaş bira posası-ayçiçeği hasılı karışım silajlarında fermantasyon özellikleri ve toklularda ham besin maddelerinin sindirilebilirliği üzerine etkileri, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 3, pp. 245-252, 2006.
Özgün Makale CABI
23. POLAT C., KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., Mısır Silajında Laktik Asit Bakteri ve Laktik Asit Bakteri+Enzim Karışımı İnokulantların Fermantasyon ve Toklularda Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Dereceleri Üzerine Etkileri, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 2, pp. 13-22, 2005.
Özgün Makale CABI
24. AKYÜREK H., ŞENKÖYLÜ N., ÖZDÜVEN M. L., Effect of microbial phytase on growth performance and nutrients digestibility in broilers, Pakistan Journal of Nutrition, vol. 4, pp. 22-26, 2005.
Özgün Makale CABI
25. ÖZDÜVEN M. L., COŞKUNTUNA L., KOÇ F., Üzüm posası silajının fermantasyon ve yem değeri özelliklerinin saptanması, Trakya University Journal of Science, vol. 6, pp. 45-50, 2005.
Özgün Makale CABI
26. YURTMAN İ. Y., ÖZDÜVEN M. L., KARAAĞAÇ F., GÜLTEPE M., Flushing rasyonlarında korunmuş yağ kullanımı: 2. Bazı kan parametreleri üzerindeki etkileri, Journal of Faculty of Agriculture, vol. 13, pp. 41-53, 2000.
Özgün Makale CABI
27. ÖZDÜVEN M. L., KOÇ F., YURTMAN İ. Y., Mikrobiyal Katkı Maddelerinin Mısır Silajında Kalite ve Aerobik Dayanıklılık Üzerindeki Etkileri, Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 5, pp. 7-12, 1999.
Özgün Makale SCI-Expanded
28. KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., YURTMAN İ. Y., Tuz ve mikrobiyal katkı maddesi ilavesinin mısır-soya karışımı silajlarda kalite ve aerobik dayanıklılık üzerindeki etkileri, Hayvansal Üretim, vol. 30, pp. 64-71, 1999.
Özgün Makale CABI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BÜYÜKKILIÇ BEYZİ S., KONCA Y., ÖZDÜVEN M. L., OKUYUCU B., Çeşitli Ticari Karışımların Ayçiçeği Silajlarında Kullanılabilme ISSN:1307-3311 Olanağı, Silaj Kalitesi, İn-Vitro Sindirilebilirlik ve Mikroorganizma Profili Üzerine Etkileri, Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, cilt 31, ss. 53-58, 2016.
Özgün Makale
2. , ÖZDÜVEN, M. L. ve İ. Y. YURTMAN. Süt sığırı rasyonlarında katyon-anyon dengesi, T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 5, ss. 202-208, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , YURTMAN, İ. Y., E. BAޞPINAR, ޞ. POLATSÜ, M. ÖZKAN ve M. L. ÖZDÜVEN. Besi Kuzularında bazı çevre faktörleri ile su tüketimi arasındaki ilişkiler, T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , L. COSKUNTUNA, F. KOC, M.L. OZDUVEN, A. COSKUNTUNA . Effects of organic acid on silage fermentation and aerobic stability of wet brewers grain at different temperatures, Bulg. J. Agric. Sci., 2010.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Koc F, L Coskuntuna, ML Ozduven, A Coskuntuna, HE Samli. The effects of temperature on the silage microbiology and aerobic stability of corn and vetch-grain silages, Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science, cilt 59, ss. 239-246, 2009.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , ARIK, İ.Z., YURTMAN, İ.Y., ÖZDER, M., M. L. OZDUVEN. The relationship between live weight and body condition score in türkgeldi ewes, Akdeniz Universty Journal of Agriculture Faculty, cilt 10, ss. 129-135, 1999.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , YURTMAN, İ.Y., S. SOYCAN, F. KARAAОAÇ., L. COޞKUNTUNA., M. L. OZDUVEN. Influence of flat rate feeding of ewes on milk yield and lamb growth during early lactation, Akdeniz Universty, Journal of Agriculture Faculty, 1999.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BÜYÜKKILIÇ BEYZİ S., KONCA Y., ÖZDÜVEN M. L., OKUYUCU B., Kalsiyum formiat, sodyum metabisülfit, sodyum benzoatve formik, propiyonik,lignosulfoikasitkarışımlarının ayçiçeği silajlarında kullanılabilme olanağı, silaj kalitesi, in-vitro sindirilebilirlik ve mikroorganizma profili üzerine etkileri, 1ST INTERNATIONAL ANİMAL NUTRITION CONGRESS (28.09.2016-01.10.2016).
Tam metin bildiri
2. ÖZDÜVEN M. L., Akgül B., Okuyucu B., The Effects of Lactic acid Bacterial and Enzyme Inoculants on the Fermentation, Aerobic Stability and Feed Value of Low Dry Matter Maize Silages, 13th International Symposium of Animal Biology and Nutrition (15.10.2015-16.10.2015).
Poster
3. ÖZDÜVEN M. L., tepeli c., Okuyucu B., The Effects of Lactic Acid Bacterial Inoculants on the Fermentation, Aerobic Stability and In Vitro Organic Matter Digestibility of Sunflower Silages, 7 Th Balkan Conference on Animal Science Balnimalcon 2015 (03.06.2015-06.06.2015).
Poster
4. TUNA M., ÖZDÜVEN M. L., NİZAM İ., BALKAN A., The effect of cutting on yield and quality of winter wheat and triticale for grain and forage, XVIII. Meeting of the Eucarpia (11.05.2009-14.05.2009).
Özet bildiri
5. POLAT C., YURTMAN İ. Y., KOÇ F., COŞKUNTUNA L., ÖZDÜVEN M. L., A study aerobic stability of silages treated with microbial inoculant containg lactic acid bacteria, First Joint Meeting of department Of Animal Science of The Balkan Countries (06.06.2001-08.06.2001).
Özet bildiri
6. POLAT C., ÖZDÜVEN M. L., KOÇ F., Silage production tecnique, problems and solution in Çorlu Province, Achievments in the Field of Agrarian and Social Sciences (IN 2 Volumes) (01.06.2000-03.06.2000).
Tam metin bildiri
7. ÖZDÜVEN M. L., KOÇ F., YURTMAN İ. Y., Mikrobiyal katkı maddelerinin mısır silajında kalite ve aerobik dayanıklılık üzerine etkileri, E.Ü. Ziraat Fakültesi Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi (21.09.1999-24.09.1999).
Tam metin bildiri
8. KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., YURTMAN İ. Y., Yaş bira posası-mısır karışımı silajlarda kalite özellikleri ve aerobik dayanıklılık üzerinde çalışmalar, E.Ü. Ziraat Fakültesi Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi (21.09.1999-24.09.1999).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YURTMAN İ. Y., KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., ERMAN S., Silaj üretiminde mikrobiyal katkı maddelerinin kullanımı, Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu (09.01.1997-10.01.1997).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Saha Şartlarında Toprak Üstü Geçici Silolarda Mikrobiyal Kompozisyon Ve Aerobik Stabilite Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 29.09.2014-30.11.2016.
2. Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri (LAB) İnokulantlarının İlavesinin, Mısır Silajı Fermantasyonu ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 25.08.2014-09.09.2015.
3. Bazı Parlak Brom (Bromus catharticus Vahl.) Hatlarının Trakya Bölgesi Koşullarındaki Kuru Ot Verimleri ile Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 08.01.2014-09.12.2016.
4. Kekik Ve Tarçın Uçucu Yağlarının Yem Bezelyesi Silajlarında Alternatif Katkı Maddesi Olarak Kullanımının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2013-30.12.2014.
5. Mikrobiyal İnokulantlar Ve Hücre Duvarını Parçalayıcı Enzimlerinin Yonca Silajlarında Fermantasyon Özellikleri Ve Aerabik Stabilite Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 11.03.2009-01.04.2013.